400dpilogojpegheader smal

Voor wie


Als niet (tijdig) vastgesteld wordt dat uw kind een beelddenker is, zal uw kind het in zijn of haar schoolperiode moeilijker hebben om de lesstof goed te verwerken in vergelijking met klasgenoten. Bij kinderen met een "gemiddelde" intelligentie ontstaat dan langzaam aan een leerachterstand, die niet of moeilijk is weg te werken met bijles of Remedial Teaching. Soms wordt ten onrechte gedacht aan dyslexie of dyscalculie.
 


Kinderen met een bovengemiddelde intelligentie zijn (op de basisschool) vaak in staat om de problemen met betrekking tot Beelddenken op basis van hun intelligentie te compenseren. Het probleem "Beelddenken" valt hier dus minder snel op, maar in feite is hier sprake van onderpresteren.

Het gevolg kan zijn dat uw kind een schooladvies krijgt dat eigenlijk onder zijn of haar cognitieve capaciteiten ligt. Of de problemen worden pas zichtbaar op het VWO, omdat compenseren en camoufleren van de Beelddenk problematiek op dit niveau simpelweg niet meer haalbaar blijkt.
 


Beelddenkers hebben ook vaak zeer wisselende toetsresultaten. Met name bij Cito-toetsen kan de uitslag nogal eens tegenvallen, omdat er relatief veel gebruik wordt gemaakt van beeldspraak en van afbeeldingen die niet goed zijn afgestemd op de vraagstelling."Is uw kind misschien een Beelddenker?"
Hier onder vindt u een overzicht van 20 kenmerken die van toepassing kunnen zijn op een beelddenker. Indien uw kind aan 11 of meer kenmerken voldoet, zou uw kind wel eens een beelddenker kunnen zijn.
Let op! Het gaat hier om een indicatie, dit is GEEN officiële test.
 • Last van kleding (kriebel, knoopjes, etiketten)
 • Goed beelden onthouden
 • Laat leren lopen
 • Rijke fantasie
 • Slecht handschrift
 • Wiebelt veel
 • Eerst doen, dan denken
 • Denkt in beelden
 • Eerst de kat uit de boom kijken, dan zéér aanwezig
 • Zwart/wit denker
 • Perfectionistisch
 • Goed in puzzelen
 • Snel afgeleid
 • Behoefte aan regelmaat en structuur
 • Gek op TV/PC-spelletjes
 • Slechte verliezer
 • Last van allergie/astma
 • Houdt van bouwen/ontwerpen
 • Herhaling van instructie nodig
 • Gevoel voor humor

 

webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop