400dpilogojpegheader smal

Voor wie


Coaching met COACHEE! is bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van ongeveer 8 tot 12 jaar die een hulpvraag hebben. De vragen kunnen gaan over thema's zoals:
  • kind en gezin,  
  • kwaliteiten en talenten,
  • emotionele ontwikkeling,
  • sociale ontwikkeling,
  • school,
  • enzovoort.
 
  *Zit uw kind niet lekker in zijn vel?
  *Voelt uw kind zich erg onzeker?
  *Heeft het weinig zelfvertrouwen?
  *Zijn er problemen met contacten
    aangaan en onderhouden?
  *Voelt uw kind zich niet begrepen?
  *Twijfelt uw kind aan zichzelf?

Of spelen er nog andere "ongrijpbare" zaken een rol in het welbevinden van uw kind?

Wanneer het antwoord op één van deze vragen "ja" is, dan kan COACHEE! uitkomst bieden.
 

"COACHEE! helpt je verder!"

 
In 4 tot 8 sessies gaan de coach en uw kind op zoek naar oorzaken, verbanden en oplossingen.
Soms is het wenselijk dat er gedurende 1 of meer sessies ook anderen mee spelen, bijvoorbeeld de ouders, broertjes en zusjes of vriendjes.

Elke stap wordt samen met uw kind genomen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Het kind bepaalt wat de coach wel of niet terug koppelt en met wie.

 
Er zijn ook mogelijkheden om te coachen met behulp van een paard. Tijdens activiteiten met het paard zoals borstelen, wandelen of kijken naar de paarden worden gesprekken gevoerd. Het paard heeft dan de functie van co-coach en spiegel. Lees hierover ook de pagina "coaching met paarden".
 

De PONY-POWER voor KIDS cursus is bedoeld voor alle kinderen van 6-9 jaar die moeite hebben met het functioneren in een groep. Het is een sociale vaardigheidstraining voor jongere kinderen waarbij kinderen op een speelse manier in groepsverband opdrachten met de pony gaan uitvoeren.


Op 27 mei 2017 starten we weer met een nieuwe groep PONY-POWER voor KIDS. Kinderen leren tijdens 5 bijeenkomsten van 2 uur en een terug-kom-middag hun sociale vaardigheden te vergroten, maar ook hoe groepsprocessen verlopen, hoe zijzelf adquaat kunnen reageren op gebeurtenissen en hoe dat bij paarden werkt. Spelenderwijs worden opdrachten met de pony en 4 of 5 andere kinderen uit gevoerd.

U kunt op 13 mei de gratis informatiemiddag bijwonen met uw kind om live te ontdekken wat coachen met paarden inhoudt. Meld u aan via het Contact-formulier op deze website. De informatiemiddag wordt gegeven in Velden.

 

webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop